KAJ DELAMO

Izdelujemo in vodimo najzahtevnejše projekte od idejnih zasnov vse do projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja ter izvedbenih projektov s področij:

CESTE IN ŽELEZNICE

  • Novogradnje in obnove avtocest, železnic, hitrih cest, glavnih in regionalnih cest, lokalnih cest in javnih poti.

VAŠKA JEDRA

  • Arhitekturna in prometna ureditev vaških jeder. S projekti uspešno kandidiramo na razpisih za nepovratna sredstva.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

  • Načrtovanje kanalizacijskih omrežij s čistilnimi napravami, vodovodnih omrežij in črpališč. Skupaj s partnerji uredimo projektno dokumentacijo za plinovod, javno razsvetljavo, elektro vode, telekomunikacijske vode, vroče vode.

INŽENIRSKI OBJEKTI

  • Obnove, novogradnje in rekonstrukcije premostitvenih objektov in mostov ter podpornih in opornih konstrukcij.

KRIŽIŠČA IN PRIKLJUČKI

  • Ureditev križišč in priključkov na državne ceste, semaforizacija križišč, eno in večpasovna krožna križišča ter turbo krožna križišča. Za potrebe preizkusov povečanja prometne varnosti in prepustnosti izdelamo elaborate montažnih krožišč.

SERVISNE POVRŠINE

  • Izgradnja, rekonstrukcija in ureditev počivališč, parkirišč ter avtobusnih postajališč.

PEŠCI IN KOLESARJI

  • Ureditev šolskih poti, občinskih in državnih kolesarskih povezav. Ukrepi za izboljšanje varnosti na obstoječih poteh.

TRGOVSKI OBJEKTI

  • Izdelava in vodenje celotne projektne dokumentacije za izgradnjo trgovskih in poslovnih objektov. Prometno priključevanje na državno in občinsko cestno omrežje.

PROMET

  • Izdelava prometnih študij, elaboratov vodenja prometa za večja območja (celostno vodenje prometa v mestu ali občini), elaboratov začasne prometne ureditve v času gradnje in prometnih ureditev ob posebnih dogodkih (razne športne prireditve, …).

VIZUALIZACIJE

  • Izdelava 3D vizualizacij in animacij v realnem okolju za novogradnje, vaška jedra, občinske centre itd. Storitev, ki postaja vse bolj nepogrešljiv del v gradbeništvu.