Zaposleni v podjetju

Direktor

Strokovni direktor

Tajništvo

Oddelek za ceste in železnice:

Oddelek za promet