Novice

Kmalu po novi cesti v občini Selnica ob Dravi

14.07.2017

Skozi občino Selnica ob Dravi se boste kmalu lahko peljali po novi moderni cesti z urejenimi površinami za pešce in kolesarje. V sklopu rekonstrukcije ceste je predvideno:- ureditev glavne ceste G1-1/0245 Ruta – Maribor...Preberi več

Izdelava študije variant za ureditev izvennivosjkega prehoda Rakek v občini Cerknica

06.08.2015

Na osnovi naročila Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo izdelujemo študijo variant za ureditev izvennivojskega prehoda Rakek v občini Cerknica. V sklopu študije smo izdelali idejni načrt ceste za ureditev...Preberi več

Nadgradnja glavne železniške proge E70 d.m.-Dobova-Ljubljana-Sežana-d.m. Na odseku Zidani Most – Litija – Ljubljana Zalog

05.08.2015

Po naročilu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo pripravljamo projektno dokumentacijo IDZ, »Nadgradnja glavne železniške proge E 70 d.m. – Dobova – Sežana – d.m., na odseku Zidani Most – Litija – Ljubljana...Preberi več

Obvoznica Šmartno pri Litiji

07.04.2015

Po projektni dokumentaciji podjetja Cestni inženiring d.o.o. je v zaključni fazi izvedba obvoznica Šmartno pri Litiji na regionalni cesti R2 - 416, odsek 1346 Litija – Šmartno pri Litiji in odsek 1347 Šmartno pri Litiji –...Preberi več

Kolesarska pot Huda luknja

25.11.2014

Na osnovi naročila mestne občine Velenje ter občine Mislinja smo izdelali IDP »ureditev kolesarske poti Huda Luknja«. Območje obdelave ureditve kolesarske poti, katera večinoma poteka vzdolž glavne ceste G1-4 Zg. Dolič – Velenje...Preberi več

4. EKO MARATON

23.08.2013

Kot podpornik prireditve  4. Eko Maraton smo, kot vsako leto do sedaj, tudi letos izdelali Elaborat začasne prometne ureditve v času prireditve.  Za varno izvedbo prireditve je bilo potrebno predvideti zapore javnih...Preberi več

Občina Radenci

30.07.2013

Na osnovi naročila Direkcije RS za ceste izdelujemo IDZ projektne dokumentacije »Ureditev regionalne ceste R1-235/0317 Radenci – Petanjci od km 0+000 do km 0+690 ter navezave na priključne krake obstoječega krožnega križišča na...Preberi več

Displaying results 1 to 7 out of 18
<<<1-78-14 15-18 > >>