4. EKO MARATON

23.08.2013

Kot podpornik prireditve  4. Eko Maraton smo, kot vsako leto do sedaj, tudi letos izdelali Elaborat začasne prometne ureditve v času prireditve. 

Za varno izvedbo prireditve je bilo potrebno predvideti zapore javnih cest skoraj vseh kategorij; hitre ceste, glavne ceste, regionalne ceste, lokalne ceste in javne poti, kar pomeni cca. 85 km cest na območju SV Slovenije v času kolesarskega maratona in 21 km cest na območju mesta Maribor v času tekaškega maratona.

Dvo dnevna kolesarsko-tekaška rekreativna prireditev je namenjena aktivaciji široke športno rekreativne ciljne skupine ljudi na temelju zdravega načina življenja in spoštljivega odnosa do narave.

Posebnost prireditve je združitev kolesarskega (70 km in 114 km) in tekaškega (10 km in 21 km) maratona v pestro dvo dnevno prireditev v centru mesta Maribor, ki bo potekalo od 14.-15. septembra 2013

Za več informacij o sami prireditvi najdete na internetnem naslovu www.ekomaratonmaribor.si