Kmalu po novi cesti v občini Selnica ob Dravi

14.07.2017

Skozi občino Selnica ob Dravi se boste kmalu lahko peljali po novi moderni cesti z urejenimi površinami za pešce in kolesarje. V sklopu rekonstrukcije ceste je predvideno:

- ureditev glavne ceste G1-1/0245 Ruta – Maribor (Koroški most) od km 9+250 do km 9+810 v širini 6.5 m,
- ureditev prometne signalizacije z vodenjem prometa,
- rekonstrukcija križišča z levimi zavijalci na G1-1/0245 Ruta – Maribor (Koroški most) v km 9+321,70, 9+529,19 in v km 9+715,95, 
- ukinitev priključka na G1-1/0245 Ruta – Maribor (Koroški most) v km 9+646 levo, 
-ureditev površin za pešce in kolesarje. Pločnik je predviden kot nivojsko ločeni hodnik, z robnikom, z višinsko razliko ∆h = 0.12 m,
- ureditev para avtobusnih postajališč ob G1-1/0245 Ruta – Maribor (Koroški most), in sicer od km 9+383,14 do km 9+435,06 - desno in od km 9+484,46 do km 9+526,05 – levo, 
- ureditev meteorne kanalizacije, javne razsvetljave, EEO, vodovoda, kanalizacije, plinovoda, TK in KRS omrežja.

Projektne rešitve smo zasnovali tako, da se bo izboljšala prometna varnost in povečala pretočnost prometa.