Kolesarska pot Huda luknja

25.11.2014

Na osnovi naročila mestne občine Velenje ter občine Mislinja smo izdelali IDP »ureditev kolesarske poti Huda Luknja«. Območje obdelave ureditve kolesarske poti, katera večinoma poteka vzdolž glavne ceste G1-4 Zg. Dolič – Velenje je večji del umeščena po trasi stare opuščene železniške proge. Odsek od Sela pri Velenju do Zg. Doliča, dolžine 9.560 m predstavlja del državne kolesarske povezave D13 Ravne na Koroškem – Slovenj Gradec – Velenje – Šempeter.

 

Predvideli smo

• ureditev kolesarske poti v dolžini 9.560 m od Sela pri Velenju do Gornjega Doliča

• preureditev para avtobusnih postajališč ob glavni cesti G1-4 Zg. Dolič – Velenje med km 4+021 in km 4+077 na levi strani glavne ceste G1-4/1260 Zg. Dolič – Velenje ter od km 4+112 in km 4+174 na desni strani glavne ceste

• cestna razsvetljava:

-v območju križišča na glavni cesti G1-4 Zg. Dolič – Velenje v km 8+740,

-avtobusnih postajališč,

-na kolesarskem prehodu na R2,

-v predorih (možnost senzorskega prižiganja)

• sanacija obstoječih predorov:

-Paka 1 dolžine 67.38 m,

-Paka 2 dolžine 74.78 m in

-predor Huda luknja dolžine 421.70 m

• umestitev šestih novih objektov v prostor, in sicer:

-nadvoz N1 dolžine 31.41 m v km 3+925,

-nadvoz N2 dolžine 27.0 m v km 4+680,

-nadvoz N3 dolžine 35.95 m v km 6+220,

-nadvoz N4 dolžine 30.0 m v km 8+170,

-most M1 dolžine 17.0 m v km 5+158,

-most M2 dolžine 27.25 m v km 5+840 in

• sanacija 13 obstoječih kamnitih opornih zidov

• umestitev novega opornega zidu:

-od km 1+842 do km 1+949, desno, max višine h = 4.10 m

-od km 9+418 do km 9+445, desno, max višine h = 2.09 m

• umestitev novega predora:

-predor v dolžini cca 145 m, od km 5+000 do km 5+145

• na območjih, kjer je bilo to potrebno se je predvidelo dodatno zavarovanje brežin reke Pake

• ureditev struge reke Pake v območju ureditve avtobusnega postajališča v levo brežino/inundacijsko območje na dolžini cca 70 m

• ureditev odvodnjavanja

• predlog prestavitev oz. zaščit obstoječih komunalnih vodov

• umestitev SN elektro vodov ob celotni kolesarski poti – investitor Elektro Celje

 

Odsek od Sela pri Velenju do Zg. Doliča, dolžine 9.560 m predstavlja del državne kolesarske povezave D13 Ravne na Koroškem – Slovenj Gradec – Velenje – Šempeter. Z izgradnjo predvidene kolesarske poti se bo izjemno povečala varnost kolesarjev, ki sedaj za vožnjo uporabljajo glavno cesto G1-4 Zg. Dolič – Velenje.