Nadgradnja glavne železniške proge E70 d.m.-Dobova-Ljubljana-Sežana-d.m. Na odseku Zidani Most – Litija – Ljubljana Zalog

05.08.2015

Po naročilu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo pripravljamo projektno dokumentacijo IDZ, »Nadgradnja glavne železniške proge E 70 d.m. – Dobova – Sežana – d.m., na odseku Zidani Most – Litija – Ljubljana Zalog«.

Dokumentacija bo osnova za bodočo umeščanje trase dvotirne proge, ki bo nadgradnja obstoječe železniške proge med Zidanim  mostom  in Ljubljano (Ljubljana Zalog) ter pripravo nadaljnjih faz projekta. Pri izdelavi dokumentacije bo upoštevan koridor nove ceste do Zidanega mosta ter umestitev predvidenih hidroelektrarn na spodnji Savi v prostor.

Pri umeščanju trase v prostor smo sledili naslednjim kriterijem:

  • da v čim večji meri ohranimo koridor obstoječe proge,
  • da na obstoječih postajah zagotovimo prevozne hitrosti minimalno 100 km/h,
  • da na odprti progi zagotovimo maksimalno hitrost 160 km/h,
  • da se zmanjša čas potovanja od Zidanega Mosta do Ljubljane.

V sklopu  projektne dokumentacije se bodo zaradi nove železniške proge predvideli tudi ukrepi kot so: prestavitve obstoječih državnih in lokalnih cest, nadvozov, podvozov in prepustov.

Prav tako bodo na novo urejene postaje in postajališča, ki se bodo razširila, podaljšala ter prilagodila potrebam današnjega in bodočega železniškega prometa.