Obvoznica Šmartno pri Litiji

07.04.2015

Po projektni dokumentaciji podjetja Cestni inženiring d.o.o. je v zaključni fazi izvedba obvoznica Šmartno pri Litiji na regionalni cesti R2 - 416, odsek 1346 Litija – Šmartno pri Litiji in odsek 1347 Šmartno pri Litiji – Radohova vas. Izvedena bo prva etapa obvoznice v dolžini cca. 1.200 m, za katero je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje 

V sklopu gradnje obvoznice se bo izvedlo:

  • Odstranitev objektov na območju nove obvoznice
  • Izgradnja krožnega križišča v km 2+698,20; križišče obvoznice in regionalne ceste R2-417 Besnica-Radeče
  • Ureditev priključkov na obvoznico
  • Nov most čez potok Reka v km 2+532,27
  • Nov ploščati prepust pod krožnim križiščem v km 2+708,26
  • Nov most čez Črni potok
  • Vodnogospodarske ureditve potokov in pritokov
  • Ureditev javne razsvetljave
  • Prestavitve in zaščite komunalnih vodov
  • Krajinsko oblikovanje na območju nove obvoznice

Z izgradnjo obvoznice se bo bistveno razbremenil promet skozi strnjeno naselje Šmartno pri Litiji, s tem pa se bo povečala tudi prometna varnost v sami občini.

Vzdolž obvoznice so urejene tudi površine za pešce in kolesarje.