Novice

Nadgradnja železniškega postajališča v občini Ruše

25.01.2013

Na osnovi naročila Ministrstva za infrastrukturo in prostor smo izdelali IDZ »Nadgradnja železniškega postajališča na žel. progi Maribor – Prevalje – d.m. od km 11+410 do km 11+550«. Skladno s projektno nalogo, veljavno...Preberi več

Vaško jedro občine Zavrč dobiva novo podobo

18.12.2012

Na osnovi naročila občine Zavrč smo izdelali projektno dokumentacijo PZI ureditev vaškega jedra, izgradnja pločnika, JR ter rekonstrukcija vozišča na  R3-691/6251 od km 1+896,20 do km 2+220,50 in izgradnja pločnika in...Preberi več

Prometna študija optimalne ureditve - semaforizacije križišča v naselju Slovenske Konjice

22.11.2012

Na osnovi naročila Občine Slovenske Konjice smo izdelali študijo optimalne ureditve - semaforizacije križišča regionalne ceste R2-430/0279 z JP 884 691 in JP 884 481, v km 0.470. Obravnavano križišče se nahaja v naselju Slovenske...Preberi več

Rekonstrukcija mostu čez Savo v Brežicah

08.10.2012

Po naročilu Direkcije RS za ceste smo pristopili k izdelavi IDZ in PZI projekta »Rekonstrukcija mostu čez Savo v Brežicah (NM0144) na R1-219/1242 v km 17.185«.Most čez Savo v Brežicah ima razpon med krajnimi oporniki kar 360 m....Preberi več

Rehabilitacija mostu šez Savinjo v Letušu in rekonstrukcija dveh križišč v območju navezave

08.10.2012

Po naročilu Direkcije RS za ceste smo pristopili k izdelavi IDZ in PZI projekta »Rehabilitacija mostu čez Savinjo v Letušu (CE0082) in rekonstrukcija dveh križišč in ceste v območju navezave na regionalni cesti R1-225/1246 v km...Preberi več

Namenu predan odsek lokalne ceste Brestovška -Vinec

08.08.2012

V občini Rogaška Slatina je delno zaključena rekonstrukcija prometne infrastrukture izvedena po projektu Cestni inženiring d.o.o., naročnik občina Rogaška SlatinaIzvedeno in predano svojemu namenu:Ureditev pločnika in...Preberi več

Na Ptuju kmalu trgovina LIDL

19.06.2012

Na osnovi naročila podjetja Erigo d.o.o. smo izdelali kapacitetno analizo obstoječega štirikrakega križišča in analizo priključevanja predvidene trgovine Lidl na regionalno cesto R1-229/0248 (Ptuj) v km 0.267.Analiza je...Preberi več

Displaying results 8 to 14 out of 18