Novice

Izvaja se novo šestkrako krožno križišče pri TEŠ na regionalni cesti R2-425/1266 Šentvid-Šoštanj

06.06.2012

Šestkrako krožno križišče pri TEŠ na regionalni cesti R2-425/1266 Šentvid-Šoštanj od 16+472 do km 16+500, 1267 Šoštanj-Pesje od km 0+000 do km 0+068Za investitorja Termoelektrarno Šoštanj d.o.o. smo izdelali projekt za...Preberi več

2. RAP Maraton čez Pohorje

04.06.2012

Na osnovi naročila organizatorja 2. RAP Maratona čez Pohorje smo izdelali Elaborat začasne prometne ureditve (EPU) v času prireditve in pridobili dovoljenje za zaporo tako državnih kot občinskih cest. Maraton je potekal dne 02....Preberi več

Predali PZI regionalne ceste R3-696, odsek 7912 Velenje – Škale

25.05.2012

Na osnovi naročila Direkcije RS za ceste smo izdelali PZI ureditve regionalne ceste R3-696/7912 Velenje – Škale od km 3+546 do km 5+007,50.Obstoječa regionalna cesta R3-696/7912 Velenje – Škale poteka na obravnavanem odseku...Preberi več

Novo krožno križišče v Ključarovcih

06.04.2012

Na regionalni cesti R1-230 v naselju Ključarovci je izgrajeno novo krožno križišče. Gradbena dela so bila izvedena po projektni dokumentaciji družbe Cestni inženiring d.o.o.. Naročnik projektne dokumentacije je bila Direkcija RS...Preberi več

Displaying results 15 to 18 out of 18
<< < 1-7 8-14 15-18>>>