AVTOCESTE

rekonstrukcija

  • PZI za izvedbo Intervencijskih prehodov na AC A1/0050 in A1/0650 pred predorom Golovec 
  • PZI za izvedbo Intervencijskih prehodov na AC A1/0067 in A1/0667 pred predoroma Podmilj in Trojane

elaborat začasnih prometnih ureditev

  • EPU avtocestnega razcepa Slivnica na AC A1 Šentilj – Koper, odsek 0035 Slivnica - Fram