GLAVNE IN REGIONALNE CESTE

novogradnje

 • PGD, PZI izgradnja obvoznice Šmartno pri Litiji na cesti R2-416, odsek 1346 in 1347 od km 2+088,21 do km 3+495,78
 • IDP rekonstrukcije obstoječe državne ceste  G1-6/0338 Postojna - Jelšane (od km 9+970 do km 10+750) in R2-404/1380 Ilirska Bistrica – Pivka ter novogradnja (od km 10+750 do km 11+540,82)
 • IDZ obvozna cesta mesta Šoštanj v treh variantah s pričetkom v predvidenem krožnem križišču pri TEŠ na R2-425/1266 Šentvid – Šoštanj v km 16+750
 • IDZ predvidenega trikrakega semaforiziranega kanaliziranega križišča z levo zavijalnimi pasovi na regionalni cesti R2-447, odsek 0367 Žalec – Šempeter, ter predvidenega nesemaforiziranega trikrakega križišča na območju soseske Žalec zahod
 • PGD, PZI štirikrakega kanaliziranega križišča v Mestinjah, na glavni cesti G2-107, odsek Mestinje – Podplat v km 0+353

rekonstrukcije

 • IDZ, PZI rekonstrukcija R3-696/7912 Velenje – Škale od km 3+546 do km 5+007,50
 • PZI ureditev infrastrukture ob R3-691/6251 Zavrč – Drenovec od km 0+073,06 do 1+896,20
 • PZI ureditev infrastrukture ob R3-691/6251 Zavrč – Drenovec od km 1+896,20 do km 2+220,50 in izgradnja pločnika in JR ob LC 483 011 od km 0,00 do km 0+566,56
 • IDZ, PZI ureditve in semaforizacija večnivojskega križanja v Kranju »Labore« na državni cesti R1-210, Zg. Jezersko – Predvor – Kranj – Škofja Loka – Gorenja vas – Cerkno – Želin in Škofja Loka – Jeprca, odsek 1108 Kranj (Primskovo) – Labore od km 2,300 do km 2,600, odsek 1109 Kranj – Škofja Loka, od km 0,000 do km 0,500 in državni cesti R1-211, Kranj (Labore) – Jeprca – Ljubljana (Šentvid), odsek 0210 od km 1,100 do km 1,404 ter odsek 0211 Kranj (Labore) – Jeprca od km 0,000 do km 0,300
 • IDP rekonstrukcije R2-404/1380 Ilirska Bistrica – Pivka
 • IDP modernizacije regionalne ceste R3-746/2407 Stari trg – Loški Potok od km 3+020 do km 7+430