INŽENIRSKI OBJEKTI

premostitveni objekti, mostovi

  • IDP, PGD, PZI obnova mostu na LC 386 010 Miklavž – Dobrovce – Dravski Dvor – Marjeta – Kungota v km 0.0+245 preko razbremenilnika Hoškega potoka
  • IDZ, PGD, PZI novogradnja mostu čez Žičnico na R3-686/1279 Žiče – Dramlje v km 3+200
  • PGD rekonstrukcija mostu čez dovodni kanal hidroelektrarne Formin na LC 832 971

podporni, oporni zidovi

  • PZI ureditev vaškega jedra, izgradnja pločnika in JR ob R3-691/6251 od km 1+896,20 do km 2+220,50 ter izgradnja pločnika in JR ob LC 483 011 od km 0,00 do km 0+566,56 z ureditvijo petih podpornih konstrukcij
  • PZI rekonstrukcija LC 410 060 ter izvedba pločnika in kolesarske steze od km 0+395 do km 2+800 ter kol. steza ob potoku
  • PZI sanacija dveh usadov: Modrič 2a od km 1+261 do km 1+412,56 in Modrič 2b od km 1+939 do km 2+137,64 / JP 701180 Radoblje – Modrič – Strensko