LOKALNE CESTE IN JAVNE POTI

rekonstrukcija

  • IDZ, PZI rekonstrukcija JP 774030 Gortina na odsekih JP 774031-G1 Javšnik – Mandl in JP 774032 Ambrož
  • PZI rekonstrukcija LC 317 031 Nezbiše – Kamence od km 0+0 do km 0+331,80 ter JP 857611 Kamence – Vovk – Jerčin od km 0+0 do km 1+142,00
  • IDZ, PZI rekonstrukcija prometne infrastrukture ob južni meji občine Rogaška Slatina
  • PZI rekonstrukcija LC 410 060 ter izvedba pločnika in kolesarske steze od km 0+921 do km 1+295 (1+301) – 2. faza / 2. del
  • PZI izvedba rekonstrukcije javne poti JP 832-890 Sobetinci – Strelci
  • PZI izvedba deviacije javne poti JP 856 040/856 041 na Ivanov hrib