PROMET

prometne študije

 • PŠ priključevanja JP 950091 na R3-696/7912 Velenje – Škale v km 4+500
 • IDZ območja priključevanja TNC3 (turistično-nakupovalni center Lesce 3) ter priključevanje TC Lidl na regionalno cesto R2-452/0207 Žirovnica – Lesce
 • PŠ priključevanja nakupovalnega centra Europark Maribor na občinsko cestno omrežje

elaborat vodenja prometa

 • Elaborat vodenja prometa, turističnih tokov, obveščanja in oglaševanja celotnega območja občine Mozirje
 • Ureditev LC 328 181 Borovci – Markovci
 • PZI postavitve nadstrešnic štirih avtobusnih postajališč v občini Mozirje

elaborat začasne ureditve prometa v času gradnje

 • Začasna prometna ureditev avtocestnega razcepa Slivnica na AC A1 Šentilj – Pesnica, odsek 0035 Slivnica - Fram
 • PZI obvoz v času gradnje mHE – male hidroelektrarne na jezu v Markovcih
 • PZI Blok 6 TE Šoštanj – ureditev dovoznih, parkirnih in skladiščnih površin ter gradbiščne poti

elaborat prometne ureditve ob posebnih dogodkih

 • 2. Eko maraton – Tekaški in kolesarski maraton
 • 1. Eko maraton – Tekaški maraton
 • 1. Tek ob Dravi