RUŠITVE OBJEKTOV

Gospodarski objekti

  • IDZ, PGD rušitev vodnega stolpa na žel. postaji Brežice, na žel. progi d.m. – Dobova – Ljubljana v km 459+415 ter rušitev čuvajnice na žel. progi Zidani Most – Šentilj – d.m., odsek Rimske Toplice – Laško v km 512+048
  • IDZ, PGD rušitev postajališča na žel. progi Maribor – Prevalje – d.m. v km 27+353, čuvajnice na progi Ormož – Murska Sobota – Hodoš – d.m. v km 28+711 ter na progi Zidani Most – Šentilj – d.m. v km 589+362 in rušitev kolesarnice na žel. postaji Maribor
  • PGD, PZI rušitev gospodarskega objekta v Staršah