Servisne površine

Počivališča

  • IDZ ureditev počivališča Soteska ob R1-216/1176 Dvor – Soteska od km 4+970 do km 5+040

Parkirišča

  • IDZ, PGD, PZI izgradnja parkirišča Volvo na območju trgovske cone Vižmarje
  • PZI ureditev pločnika in parkirišča pri pokopališču v Sv. Trojici ob LC 356 131 Brestovška cesta – Vinec od km 0+821 do km 1+115
  • IDZ, PGD, PZI parkirišče v Staršah pri vrtcu in pokopališču

Avtobusna postajališča

  • PGD izgradnje avtobusnega postajališča z JR ob LC 356 131 Brestovška cesta - Vine
  • PZI projekt za izdelavo avtobusnih postajališč v naselju Ljubija ob regionalni cesti R1-225/1247 (Mozirje – Soteska) med km 0.755 in km 0.920
  • PZI ureditev avtobusnih postajališč ob regionalni cesti R3-688/1233 Poljčane – Majšperk, bus Stopno in bus Strug