TRGOVSKI OBJEKTI

novogradnja/rekonstrukcija

  • PZI priključevanja TC Hofer na regionalno cesto R3-651/0399 Novo Mesto (Bučna vas) – Krka
  • IDZ, PZI ureditev križišča na Mariborski cesti R2-430/0282 Celje AC – Celje v km 7+960 od km 7+913 do km 8+055 s Staro Dečkovo cesto – LZ 032 610
  • PGD, PZI priključevanje trgovine Lidl na glavno cesto G1-2/0249 Ptuj – Spuhlja v km 0+050 in lokalno cesto LK 329-021 (Puhova ulica) v km 0+093,55
  • IDZ, PGD, PZI priključevanja nakupovalnega centra Europark Maribor na občinsko cestno omrežje in preureditve prometnega režima v garažni hiši
  • PZI ureditev povoznih in pohodnih površin avtobusne postaje Velenje