ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA

nivojski prehodi

  • Ukinitev nivojskega prehoda v km 489+095 Orehovo 2 na glavni železniški progi št.: 10, d.m. – Dobova – Ljubljana ter regionalno cesto R3-679, odsek 3909 Breg – Sevnica

elaborati

  • Dostopna cesta do vrtine T8, drugi tir železniške proge Divača – Koper